műszaki kísérleti, szolgáltató és bemutató tanüzem

 

Oktatási, továbbképzési, kutatási és szaktanácsadási bázis, jelenleg a Géptörténeti Múzeum épületében kialakított négy tanterem, illetve tanácskozási terem tartozik hozzá, teljes oktatástechnikai felszereléssel, valamint a műszaki továbbképzési-, bemutató- és szaktanácsadási feladatokat segítő műszerekkel és berendezésekkel, valamint egyéb infrastrukturális szolgáltatásokra (Nyelvvizsga Központ, apartman, egyéb tevékenységekhez helyiség biztosítás, stb.) alkalmas. A tanüzem eszközrendszere lehetőséget nyújt műszaki kísérletek végzésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására is. A tanüzemhez 5,5 hektáros gyakorló terület is tartozik.
Műszaki Kísérleti, Szolgáltató és Bemutató Tanüzem részletes bemutatása
A tanüzem azonosító adatai
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tanüzem vezető: Dr. Hencz Károly egyetemi adjuktus
Elérhetőség: 28/522-000/1050 mellék
Mobil: 30/457-4872
Operatív vezető: Dr Nagy Béla egyetemi adjunktus
Elérhetőség: nagy.bela@gek.szie.hu
Tel.: +36-30/550-83-22
A SZIE Gépészmérnöki Kar Tanácsa 2002. február 20-ai (2001/2002. tanévi 3.) rendes ülésén döntött a Műszaki Kísérleti Szolgáltató és Bemutató Központ létrehozásáról:
"Az egyetemi tanács vonatkozó határozatának megfelelően a Gépészmérnöki Kar létrehozza a Műszaki Kísérleti Szolgáltató és Bemutató Központját (a továbbiakban MK).
A MK feladata
A MK feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • Tanüzemi gyakorlatok szervezése és lebonyolítása a Gépészmérnöki Kar hallgatói számára.
 • Karok közötti megegyezés szerint tanüzemi gyakorlat szervezése és lebonyolítása a Szent István Egyetem (a továbbiakban SZIE) egyéb karain tanulmányokat folytató hallgatók számára.
 • Gépi munkavégzés a SZIE tanüzemei számára.
 • Gépesítési és műszaki technológiai tervek kidolgozása és kivitelezése a SZIE tanüzemei számára.
 • Gépjavítási ás szervizelési feladatok ellátása.
 • Egyéb műszaki szolgáltatói és bérvállalkozói tevékenységek folytatása
 • Műszaki kutatási, kísérletezési és innovációs feladatok teljesítése.
 • Pályázati és egyéb megbízásos munkák teljesítése.
 • Műszaki szaktanácsadás, szakértés.
 • Szakmai tovább- és kiegészítési képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
 • Tudományos konferenciák, szemináriumok szervezése.
 • Szakmai tudományos- és ismeretterjesztő kiadványok készítése.

A MK erőforrásai:

Műszaki Bemutató és Szaktanácsadó Központ (MBSZK)
Főállású munkatárs: 1 fő
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 5 fő

A MBSZK a Kar 2000-2006 évekre kidolgozott tanüzemi és gyakorlati oktatási terve alapján, FVM pályázati pénzből és saját forrásból létrehozott oktatási, továbbképzési, kutatási és szaktanácsadási bázis. Jelenleg a Múzeum épületében kialakított négy tanterem, illetve tanácskozási terem tartozik hozzá, teljes oktatástechnikai felszereléssel, valamint a műszaki továbbképzési, bemutató- és szaktanácsadási feladatokat segítő alábbi műszerek és berendezések:
1 db STX STEIGER traktordiagnosztikai berendezés
1 db AVL Dicom 4000 NOx kombinált 4 nyomtatóval, számítógépes kivitelben
1 db AVL Discope 865 motorteszter
1 db AVL DioBD modul
1 db AVL DISpeed 490 fordulatszámmérő műszer
12 db dízel klipsz
1 db 1404 IKERKAMRÁS átfolyásmérő
1 db 1404 Szerelési szet
1 db 1404 előszűrő
1 db 1404 gázszűrő
1 db 1404 gázszeparátor
1 db CMVA 4700-K-01-S MARLIN rendszer
1 db CMSS 2000-SL infra ponthőmérő
1 db Laptop a PRISM4 szoftvermobil felhasználásához
1 db Microsoft Windows 98 operációs rendszer
Mezőgazdasági Gépfejlődés történeti Szakmúzeum (Múzeum)
A Múzeum a saját leltárában nyilvántartott, az emberiség élelemszerzését biztosító, műszaki haladás történetét bemutató állandó eszköz- és gépkiállításból, felújításra váró muzeális értékű gépekből és berendezésekből, az ezeket befogadó épületekből és szabad területekből álló bemutató-, továbbképző- és gyakorlati oktatást lebonyolító bázis. A fentieken túlmenően egyéb infrastrukturális szolgáltatásokra (Nyelvvizsga Központ, apartman, egyéb tevékenységekhez helyiség biztosítás, stb.) alkalmas.
Önálló tanüzemként 2003. január 1. óta működik.
Erőgépállománya 7 db gép. Ezeket a kar tanszékei állományából csoportosítottuk át a Műszaki Tanüzembe.