társadalmi diverzitás program

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 2006-ban indította útjára Társadalmi Diverzitás Programját (TDP), amelynek célja a szűkebb és tágabb térségünk munkaerő-piaci problémáinak kezelése, megoldási lehetőségek keresése, ezen belül a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének megteremtése, a helyi vállalkozások számára esélyegyenlőségi szolgáltatások biztosítása, valamint térségi partnerségi együttműködés elősegítése a foglalkoztatási és gazdasági helyzet javítása érdekében. Fontos értékünk a hosszú távú stratégiai gondolkodás, a partnerségi szemlélet, az egyénre és szervezetre szabott megoldások keresése, valamint a nyitottság új módszerek, megoldások felé.

Szolgáltatások munkavállalóknak

Az utóbbi években számos foglalkoztatási témájú pályázati projektet (HEFOP, OFA, TÁMOP) valósítottunk meg sikerrel, elsősorban munkaerő-piaci reintegrációs témakörben. Az esélyegyenlőségi célcsoportok számára szakmai képzéseket, emellett nyelvi és számítástechnikai képzéseket, valamint pszicho-szociális felkészítést – többek között kommunikációs, konfliktuskezelési, időgazdálkodási, álláskeresési, munka-magánélet tréningeket, tanácsadásokat – nyújtunk. Kidolgozott és letesztelt kompetencia-fejlesztő tréning programmal rendelkezünk kisgyermekes nők, valamint megváltozott munkaképességű személyek számára.

Jelenleg projektektől független szolgáltatásként Nóra-Pontot működtetünk, amelynek keretében tanácsadóink kisgyermekes nőknek, valamint a munka világába visszatérni kívánó nőknek nyújtanak segítséget. TOVÁBB A TDP HONLAPJÁRA

Szolgáltatások munkaadóknak

A munkavállalók felkészítése mellett a munkaadói oldal számára is kínálunk szolgáltatásokat, esélyegyenlőségi helyzetfeltárást, tréninget és tervet készítünk vállalkozások, önkormányzatok számára. Igény szerint segítséget nyújtunk családbarát munkahelyi kultúra kialakításában, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésében. Ezen túlmenően vállaljuk települési esélyegyenlőségi programok készítését és felülvizsgálatát. TOVÁBB A TDP HONLAPJÁRA

Foglalkoztatási partnerség

2010-es megalakulása óta ellátjuk a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum menedzsment feladatait, amelynek keretében a munkaerő-piac helyi szereplőinek részvételével a helyi foglalkoztatási problémák megoldásán dolgozunk, így például képzések indításán helyi hiányszakmákban, valamint térségi pályaorientációs rendszer létrehozásán. A vállalkozások és a foglalkoztatás fejlesztése érdekében havonta Üzleti reggeli rendezvényt szervezünk. A foglalkoztatási paktum keretében együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, családsegítőkkel, oktatási intézményekkel, civil  szervezetekkel, munkaügyi központtal és vállalkozásokkal. TOVÁBB A PAKTUM HONLAPJÁRA

Gyermekfelügyeleti szolgáltatások

Gyermekfelügyeleti szolgáltatásainkat magánszemélyeknek és munkaadóknak egyaránt kínáljuk. Családi napközit, gyermek-játszóházat működtetünk, nyári táborokat szervezünk. Céges rendezvényeken kézműves foglalkozással egybekötött játszóházi foglalkozást biztosítunk. TOVÁBB A CSALÁDI NAPKÖZI HONLAPJÁRA

Nemzetközi projektek, képzésfejlesztés

2011 óta nemzetközi projektekben is részt veszünk, az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja keretében szakképzési, képzésfejlesztési programokban. 2014-ben indult ECO-Motive projektünkben vidéki kistelepüléseken élő hátrányos helyzetűek számára kívánjuk megteremteni a  háztáji ökológiai gazdálkodás megtanulásának lehetőségét. TOVÁBB AZ ECO-MOTIVE PROJEKT HONLAPJÁRA

További információ: esely.gak.hu, e-mail: diverzitas@gak.hu