növénytermesztési tanüzem

A Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüzeme 140 ha területen gazdálkodik, amelyből 12 ha a legmodernebb öntözési technológiával igény szerint öntözhető. A Tanüzem az egyetemi gyakorlatok oktatásának helyszíne, bemutatótér, emellett azonban önálló gazdálkodást folytató egység. A bemutatótér mintegy 10 ha, azonban a 2005. évtől a teljes terület fele bemutató, kísérlet, új technológiák kidolgozásának színtere is egyúttal. Kiemelendő az őszi búza fejtrágyázási kísérlet, a fő- és másodvetésű zöldtrágyatermesztési technológia kidolgozására beállított kísérletek, valamint az új silókukorica termesztési és tartósítás technológia kifejlesztése az Állattenyésztési Tanüzemmel közösen. Kizárólagos tevékenységünk a növénytermesztés, melynek keretében főleg kukorica, búza és napraforgó termesztésével foglalkozunk, de bemutató céljából 1-2 ha nagyságrendben szinte minden jelentősebb szántóföldi növény megtalálható a vetésszerkezetben. A 2003-as évtől kezdődően, figyelembe véve az EU csatlakozás utáni feltételeket, több ún. alternatív növény termesztéstechnológiáját is bemutatják. Így termesztenek többek között szóját, facéliát, fehér mustárt, olajretket, cirokféléket, stb.
A Tanüzemben évente két alkalommal szervezünk nagyszabású tanácskozást és bemutatót. A júniusi a kalászosok és a repcetermesztés, míg a szeptemberi a napraforgó és a kukoricatermesztés jegyében zajlik. Ezen túl azonban egész évben várjuk a látogatókat, diákokat, gazdálkodókat, illetve valamennyi érdeklődőt.
A Növénytermesztési Tanüzemben bemutatott fajták (Szárítópuszta 2005)
Bemutató rajz (.ppt)
Fotóalbum
Bemutató 2005. Június
1.cikk
2.cikk
3.cikk
4.cikk
5.cikk
6.cikk

A Növénytermesztési Tanüzem részletes bemutatása

A tanüzem azonosító adatai:
Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
A tanüzem erőforrásai
Terület
A tanüzem 272 ha-on gazdálkodik. Ebből 271 ha szántó, 1 ha gyümölcsös. A 272 ha az alábbi négy, egymástól 2-4 km távolságban levő növénytermesztési üzemegységből tevődik össze:
• Tessedik földek
Területe: 107 ha
Művelési ág: szántó
Talajtípus: barna erdő (homok, homokos vályog, vályog)
Aranykorona érték: 12-14
• Szárítópusztai Öntözéses Kísérleti Tér
Területe: 33 ha
Művelési ág: 32 ha szántó
1 ha gyümölcs
talajtípus: barna erdő (homokos vályog, agyagos vályog)
aranykorona érték: 14-16

Épületek
A Növénytermesztési Tanüzem telephelyei közül Szárítópusztán találhatók a különböző funkciójú épületek. Rendelkezünk szolgálati lakással, fedett színnel, raktárhelyiségekkel, 3 előadóteremmel, irodákkal.
Munkaerő
A Növénytermesztési Tanüzem munkáját jelenleg az alábbi személyek látják el.
1 fő tanüzemvezető
1 fő telepvezető
2 fő traktoros
Jelentős munkaerőt jelent az egyetemi hetesi gyakorlaton résztevő hallgatók tevékenysége, akik csoportokban 14 héten keresztül vesznek részt az aktuális feladatok elvégzésében a telepvezető szakmai irányítása mellett.