józsefmajor tanüzem

Tanüzem vezető: Mikula Julianna
Elérhetőségek:
Mobil: +36 30 537-3112

Email: jmikula@gak.hu

A korábbi években a tanüzem fő profilja a tejtermelés volt, közel 80 db Holstein-fríz tehén és szaporulata alkotta a telep állatállományát. 2013. áprilisa előtt hagyományos fejési technológiával, majd a Magyarországon elsőként beüzemelt Delaval VMS fejőrobottal történt a fejés az irányított tehénforgalmú istállóban. A tejfelvásárlási árakban bekövetkezett radikális csökkenés azonban változásra kényszerítette a telep termelési irányait, így az állattenyésztési ágazat piaci helyzeteit figyelembe véve őshonos sertéstenyésztés beindítását kezdtük meg 2016. év őszén.


Célunk a közel 200 éves múltú, a világon egyedülálló megjelenésű mangalica sertésfajtáink közül, a szőke mangalica genetikai értékének megőrzése, őshonos jellegének fenntartása, egyúttal az egyetem hallgatóinak gyakorlati képzése, melynek keretében elsajátíthatják a sertéstenyésztéssel kapcsolatos teendőket.


A mangalica, mint igazi őshonos fajtánk, elsősorban magyar földön, a Kárpát-medencében érzi jól magát, a magyar „rög” szülötte.


A Magyar Állam 1976-óta védi és támogatja az őshonos állatfajtákat. A fajták legfőbb genetikai értékét a vonalak őrzik, és a szőke mangalica esetében volt a legnagyobb ez a veszteség.


A tenyészet a 2016-os évben indult, 20 db tisztavérű szőke mangalica kocasüldő megvásárlásával, jelenleg 40 db tenyészállattal rendelkezünk.

A gyakorlati oktatás során elsajátítható ismeretek:
    • Sertés bírálati irányelvek
    • Tenyésztési eljárások
    • A sertések jelölése
    • Törzskönyvezés
    • Teljesítményvizsgálatok
    • Egyéb napi szintű feladatok: fogazás, vasazás, csipkézés, krotáliázás súlymérések, vemhességvizsgálatok