műszaki kísérleti, szolgáltató és bemutató tanüzem

 

Oktatási, továbbképzési, kutatási és szaktanácsadási bázis, jelenleg a Géptörténeti Múzeum épületében kialakított négy tanterem, illetve tanácskozási terem tartozik hozzá, teljes oktatástechnikai felszereléssel, valamint a műszaki továbbképzési-, bemutató- és szaktanácsadási feladatokat segítő műszerekkel és berendezésekkel, valamint egyéb infrastrukturális szolgáltatásokra (Nyelvvizsga Központ, apartman, egyéb tevékenységekhez helyiség biztosítás, stb.) alkalmas. A tanüzem eszközrendszere lehetőséget nyújt műszaki kísérletek végzésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására is. A tanüzemhez 5,5 hektáros gyakorló terület is tartozik.
Műszaki Kísérleti, Szolgáltató és Bemutató Tanüzem részletes bemutatása
A tanüzem azonosító adatai
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tanüzem vezető: Sasvári Gábor
sasvari.gabor@gak.hu
Mobil: 30/384-1720
A SZIE Gépészmérnöki Kar Tanácsa 2002. február 20-ai (2001/2002. tanévi 3.) rendes ülésén döntött a Műszaki Kísérleti Szolgáltató és Bemutató Központ létrehozásáról:
"Az egyetemi tanács vonatkozó határozatának megfelelően a Gépészmérnöki Kar létrehozza a Műszaki Kísérleti Szolgáltató és Bemutató Központját (a továbbiakban MK).
A MK feladata
A MK feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

  • Tanüzemi gyakorlatok szervezése és lebonyolítása a Gépészmérnöki Kar hallgatói számára.
  • Karok közötti megegyezés szerint tanüzemi gyakorlat szervezése és lebonyolítása a Szent István Egyetem (a továbbiakban SZIE) egyéb karain tanulmányokat folytató hallgatók számára.
  • Gépi munkavégzés a SZIE tanüzemei számára.
  • Gépesítési és műszaki technológiai tervek kidolgozása és kivitelezése a SZIE tanüzemei számára.
  • Gépjavítási ás szervizelési feladatok ellátása.
  • Műszaki szaktanácsadás, szakértés.
  • Szakmai tovább- és kiegészítési képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
  • Tudományos konferenciák, szemináriumok szervezése.
  • Szakmai tudományos- és ismeretterjesztő kiadványok készítése.

A MK erőforrásai:

Műszaki Bemutató és Szaktanácsadó Központ (MBSZK)
Főállású munkatárs: 1 fő
Mezőgazdasági Gépfejlődés történeti Szakmúzeum (Múzeum)
A Múzeum a saját leltárában nyilvántartott, az emberiség élelemszerzését biztosító, műszaki haladás történetét bemutató állandó eszköz- és gépkiállításból, felújításra váró muzeális értékű gépekből és berendezésekből, az ezeket befogadó épületekből és szabad területekből álló bemutató-, továbbképző- és gyakorlati oktatást lebonyolító bázis. A fentieken túlmenően egyéb infrastrukturális szolgáltatásokra (Nyelvvizsga Központ, apartman, egyéb tevékenységekhez helyiség biztosítás, stb.) alkalmas.
Önálló tanüzemként 2003. január 1. óta működik.
Erőgépállománya 7 db gép. Ezeket a kar tanszékei állományából csoportosítottuk át a Műszaki Tanüzembe.