Indul a GAK TSZK!

A Mezőgazdasági Szaktanácsadási és Kutatásfejlesztési Intézet (MSZKI) jogutódjaként a Szent István Egyetem által 1995-ben alapított Gödöllői Agrárközpont Közhaszú Társaság 2007. január 1-től, mint regisztrált Területi Szaktanácsadási Központ kívánja kiterjeszteni működési körét, összhangban az Európai Unió és hazánk jogszabályi előírásai és szakmai törekvései szerint létrejövő Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszerrel (Farm Advisory System).

A GAK-TSZK tervezett tevékenységi területe az ország egész területére, valamennyi régióra kiterjed, az előzetes jelentkezések alapján a pályázat beadásakor mintegy 80 szaktanácsadó kíván központunkkal együttműködni. Tanácsadóink előrejelzése alapján ez közel 1500 gazdálkodó programba vonását jelenti. Ezek között többségben vannak a 15.000 € támogatási határt meghaladó gazdálkodók. Tanácsadóink szakterületei teljes mértékben megfelelnek a keresztmegfelelőség követelményének, valamennyi megjelölt területen rendelkezünk képzett tanácsadókkal. Szaktanácsadási tevékenységünk célcsoportja mérete szerint várhatóan a 20 EUME feletti gazdaságok, mezőgazdasági tevékenysége szerint pedig a következő típusok lesznek.

GAK TSzK erősségei közé tartozik az egyetemi tudásbázis gyakorlati ismeretátadást segítő oktatási és kutatási háttere, a Kht által működtetett modellgazdasági rendszer gyakorlati bemutató helyként történő rendelkezésre állása, a mintaüzemi környezetben megvalósuló személyre szabott szaktanácsadás, az irodaközpont kitűnő infrastruktúrális felszereltése, a Kht agrárkormányzati szaktanácsadási fejlesztésekben is jártas információszervezési csoportjának szolgáltatásai, a szigorúan felügyelt számviteli, pénzügyi bonyolító csoport megbízható munkája, valamint számos EU-s és hazai projekt sikeres bonyolítása során megszerzett széles, magas szintű kapcsolatrendszer és referencialista.

  • Az elmúlt néhány évben tanfolyamaink, rendezvényeink, projektjeink bonyolítása során több ezer gazdálkodóval kerültünk szakmai kapcsolatba.
  • Az Egyetem mellett a Kht tagságában tudhatjuk hazánk 20 kiemelkedő, ágazati szinten stratégiai szerepet betöltő agrárvállalkozását (http://www.gak.hu/index.asp?page=tagsag), mely társaságokkal folyamatos szakmai és partneri kapcsolatot tartunk fenn.
  • Az Európai Bizottság eFarmer programjának teljesítése kapcsán 2006 végéig 800 gazdálkodóval vesszük fel a személyes kapcsolatot szolgáltatásaink bemutatása céljából.

Úgy gondoljuk, hogy szervezetünk a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer egységes szolgáltatásaink megteremtéséhez szükséges feltételrendszert maradéktalanul teljesíteni tudja.

A GAK Kht az elmúlt 10 évben országosan is élen járt a gazdálkodók szaktanácsadás iránti igényeinek felkeltésében, a kiváltott érdeklődés szolgáltatások útján történő ellátásában. Biztosra vesszük, hogy a GAK TSzK-val szerződést kötött szaktanácsadók munkájára is jelentős igény fog jelentkezni szervezetünk koordinációja mellett.